Bananlåda av trä sorteras som Trä

Trä lämnas till Återvinningscentralen

Trä på återvinningscentralen delas upp i Trä och Impregnerat trä. Vissa återvinningscentraler delar även upp trä i “obehandlat” och “behandlat” trä (målat, lackat, limmat). Spik kan sitta kvar – sorteras ut vid flisning.